gazeteniz
Volkan Kemal ERGENEKON

VEFAT YILDÖNÜMÜ NEDENİ İMAM (RA) VE ABD...

Volkan Kemal ERGENEKON 4993 görüntüleme

22 Aralık 1978 tarihinde İmam Humeyni, hıristiyanlara olan mesajında şöyle diyordu:

Yüce Allah'ın salat ve selamı, İsa İbni Meryem'in, ölüleri dirilten, uyuyanları uyaran, şanı büyük peygamberin üzerine olsun.

Yüce Allah'ın salat ve selamı, ilahi nefha ile böyle büyük bir evladı taşıyan, ilahi rahmete susamışlara teslim eden, sıddıka ve hür Meryem'in üzerine olsun...

Sonra sözüne şöyle devam ediyordu:

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri Peygamberler ve alimler, zalim sultanlara ve hükümetlere karşı kıyam etmek ve savaşmakla görevliydiler.. Acaba onlar siyasi işlere karışmanın ruhani bir kişinin görevi olmadığını bilmiyorlar mıydı? İşte biz de bu zulme karşı mücadele ediyoruz.

Ne yazık ki bugün Amerika'nın ve diğer müstekbir güçlerin elleri dirseklerine kadar gençlerimizin kanına ve dünyanın diğer mazlum ve kahraman halklarının kanına bulanmıştır.

Bize düşen görev de, kanımızın son damlasına kadar, onlarla şiddetli bir şekilde savaşmaktır.

Batıda bulunan insan hakları derneklerine bakınız, inceleyiniz. Bunlar hangi amaçlar ve hangi şahıslar için varlardır?!.

Bunlar insan haklarını süper güçlerin hakları ile birlikte mi değerlendirmek istiyorlar?! Bunlar süper güçlerdir ve onların haklarını korumak istiyorlar.İnsan hakları oyununu ortaya çıkaranlar , komplo yapmak istiyorlar. Bunların insan hakları, büyük kapitalist ülkelerin yararına, ezilen ülkelerin zararınadır.

İslam ülkelerinde kirli eller, Şiiler ve Sünniler arasında ihtilaf yaratıyorlar. Oysaki bunlar ne Şii ne de Sünnidirler. Bunlar emperyalizmin elleridir...

İslam ülkelerini ellerimizden almak istiyorlar. Müslümanların bütün sıkıntıları Amerikan emperyalizminden kaynaklanmaktadır.

Onların yanında insan söz konusu değil, iman söz konusu değil, menfaat ve petrol söz konusudur...

Bunlar sırf maddi yönü düşündükleri için hiçbir şeyleri olmayan şahısların, şeytani bir süper güce hem de bütün savaş araçlarına ve bütün büyük güçlerin desteğine sahip bir süper güce galip gelebileceğini imkansız sanıyorlardı.. Oysa biz Büyük Şeytan Amerika'nın elini vatanımızdan kestik..

Dünya Devletleri bilsinler ki İslam yenilgiyi kaldıran yenilgiye tahammül eden bir din değildir.

300 yıl veya daha fazla bir süre önce sömürgeciler İslam memleketlerine saldırdılar.. Amaçları İslamı yenilgiye uğratıp hıristiyanlığı hakim kılmak değildi. Bunlar ne hıristiyanlığa inanıyorlar ne de İslam'a.. fakat bütün tarih boyunca ve Haçlı Seferleri boyunca maddi menfaatleri karşısında duran ve maddi menfaatlerini tehlikeye atması muhtemel olan İslam ve İslam hükümleri olduğunu anlamışlardı.. Amerika ve Kanada daki Müslüman öğrencilere sesleniyorum...

İslam ülkeleri ve Müslüman Milletler doğu ve batı blokuna dayanmak yerine İslam'a Kuran'ın nurani ve kurtuluş bahşeden öğretisine dayansalardı bugün saldırgan siyonistlerin esiri, Amerika fantomlarının şaşkınları, Rusya'nın şeytani düzen ve oyunlara dayanan politikasının kurbanları olmazlardı .

Fesat ruhlu İsraile gelince... Bunlar daima Amerika'nın karargahı olmuştur.. Ben bu 20 yıla yakın süre boyunca İsrail tehlikesini hep hatırlatmış mıdır.. Hepimizin ayağa kalkıp İsrail'i yok etmemiz gerekir ve kahraman Filistin milletini onu yerine yerleştirmeniz gerekiyor.. Biz Kahraman Müslüman Afganistan milletini de tamamen destekliyoruz.

Emperyalizmin planı, İslam'ın ve Kur'an'ın kutsal hükümlerini mahvetmektir.

Bizim hedefimiz ise İslam'dır. Tüm İslam ülkelerinin tam bağımsızlığı İsrail'in uşaklarının tart edilmesine bağlıdır ve İslam ülkeleri ile İttihattır nihai büyük hedefimiz.. İsrail İslam ülkelerinin aleyhine silahlı ayaklanma yapmıştır. İslam ülkelerinin ve memleketlerinin onu zapt edip yok etmesi gerekir. İsrail'e yardım, gerek silah ve patlayıcı madde satışı, gerek petrol satışı haramdır. Yardım,İslama muhalefet etmek demektir. İsrail ve onun Uşakları ile gerek ticari ilişki, gerek siyasi ilişki haramdır ve İslam'a muhalif olmak demektir. Müslümanların İsrail'in ürettiği mallardan sakınmaları gerekir. Tüm mazlum halklara İsrail'in ve uşaklarının tehlikesini hatırlatınız. Bütün dünya özgürlükçülerinin İslam milleti ile tek ses olup, İsrail'in insanlık dışı tecavüzleri ne mahkum etmesi gerekir... Müslümanlar toplanıp, her biri İsrail'e bir kova su dökselerdi, İsrail'in sel götürürdü. Uyanın ve uyuyanları uyandırın ...

Tevhid bayrağı altında, kara ve kızıl sömürünün temsilcilerinin ve satılmışlarının ortadan kaldırılması için fedakarlık ediniz.. Bu şerefsiz Petrol yiyeceklerini ve onların haysiyetsiz uşaklarını çöp misali İslam ülkelerinden dışarı atınız.. Bütün güç ve kudretinizle yabancılara karşı durunuz. Biz bütün gücümüzle yabancılara karşı durduk. Başkalarının memleketimize müdahale etmesine izin vermeyeceğiz de.. Müslümanların memleketlerine yabancıların müdahale etmesine izin vermemeleri gerekir.

Büyük devletlerin insan hakları hep hikayedir. büyük devletlerin söyledikleri bütün bu büyük(!) sözler insan hakları için emniyet (!) için vesaire için kurdukları cemiyetler, bunların ne emniyeti emniyete götürüyor, ne İnsan hakları, insan haklarına götürüyor!!!.. Bütün bunlar zayıf milletleri yutmak içindir.. Bütün bunlar müşahede ettiğimiz sorunlardır ..

Bu süper güçlerin hepsinde de doğu ülkelerini ve zayıf güçleri yutan bir sistem mevcuttur.

Baskı altındaki bütün ülkeleri, hürriyet ve bağımsızlıklarını elde etmeleri için destekliyoruz ve onlara açıkça söylüyoruz. Hak Alınır. Ayaklanın... Müstekbirleri tarih ve zaman sahnesinden silin ..

Ben İran milletini yanlış propagandaya kapılmamaları için daima uyanmışımdır.. Uygarlık ve ilerlemeden dem vuran Amerika ve İngiltere, devrimcileri himayeden dem vuran Rusya ve Çin, hangisi cani Şah'ın aleyhinde konuşuyorlardı.. Hepsi onunla ilişkiyi meslek edilmişlerdi..

Eğer bunlar gerçekten demokrasiye inanmış olsalardı Şahin yanında yer almazlardı.

Tarih özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmak için ayaklanmış mazlum bir milletin kalbindeki ateşin asla söndürülemediğine şahittir.

İslam için ayaklanmış olan can ve malını feda eden sizler, Kerbela şehitlerinin safında sınız... Çünkü Kur'an'ın takipçisisiniz..

Sağ ve sol sömürü, emperyalizm elele vererek, Müslüman milletlerin yok edilmesi için çaba sarf ediyor. Müslüman milletlerin baştan başa bütün doğal kaynakları ve sermayesinin yağmalanması konusunda birbirleriyle anlaşmışlardır.

Uyanın ve uyuyanları uyandırın.. Şerefsiz Petrol yiyicilerini ve onların haysiyetsiz uşaklarını ülkelerinizden kovun...

Ayetullahı Uzma Ruhullah Humeyni

Ruhun şad, makamın cennet olsun..

Rabbimiz (cc) bizleri seninle haşretmeyi nasip etsin..

Hayatını ezilen insanların kurtuluşuna adayan güzel insan...